BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#303
SUDIJA ZA PRETHODNO SASLUŠANJE

– je sudija koji nakon podizanja optužnice postupa u slučajevima kada je to propisano ovim zakonom i koji ima ovlaštenja koja pripadaju sudiji za prethodni postupak.
- Riječ je o sudiji za koji se javlja nakon podizanja optužnice i koji ima ovlaštenja sudije za prethodni postupak, pa u tom smislu ima sljedeća ovlaštenja:
1) određuje pritvor nakon podizanja optužnice, ako osumnjičeni prije toga nije bio u pritvoru, kao i mjere zabrane, odn. jamstva ako prije toga nisu bile određene;
2) u slučaju određivanja pritvora, odn. njegovog produženja, sudija za prethodno saslušanje vrši kontrolu nad izvršenjem pritvora i postupanjem sa pritvorenicima.
- Zakon, također, propisuje da SPS postupa u slučajevima kad:
1) odlučuje o optužnici u smislu njenog potvrđivanja,
2) uzima izjavu o krivnji,
3) razmatra sporazum o priznanju krivnje,
4) odlučuje o prethodnim prigovorima na optužnicu,
5) dostavlja optužnicu optuženom,
6) dostavlja predmet sudiji, odn. vijeću radi zakazivanja glavnog pretresa,
7) obustavlja postupak u slučaju povlačenja optužnice,
8) preduzima radnje za sudsko obezbjeđenje dokaza,
9) postavlja branioca u slučaju obavezne odbrane i tzv. odbrane siromašnih, te odlučuje o razrješenju branioca,

Prijedlog zakona o posebnom registru lica pravosna[…]