BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#87
SREDSTVA OBEZBJEĐENJA UGOVORA

1. Kapara

- Kapara je određena imovinska vrijednost, najčešće novac, koji jedan ugovarač daje drugom prilikom zaključenja ugovora kao znak da je ugovor zaključen, a čime primalac kapare stiče pravo vlasništva na primljenom novcu ili drugoj imovinskoj vrijednosti.


- Svrha kapare je:
1) da je to znak da je ugovor zaključen,
2) da osigurava izvršenje ugovora,
3) u pravilu se uračunava u djelimično ispunjenje ugovora.
- O kapari se zaključuje poseban ugovor ili se u osnovni ugovor unosi klauzula o kapari.
- Kapara je punovažna kada se postigne saglasnost i izvrši predaja stvari, što znači da je kapara realan ugovor akcesorne prirode.
- Kapara kao sredstvo obezbjeđenja ugovora stupa u dejstvo kada se neispunjenje ugovora može staviti na teret jednom od ugovarača, pa ako je za neizvršenje ugovora kriv:
- davalac kapare - primalac kapare ima pravo:
a) da raskine ugovor i zadrži primljenu kaparu ili
b) da umjesto toga da traži izvršenje ugovora i naknadu štete zbog zakašnjenja u izvršenju.
- primalac kapare - davalac kapare ima pravo:
a) da zahtijeva raskid ugovora i vraćanje kapare u dvostrukom iznosu ili
b) da umjesto toga da traži izvršenje ugovoa i naknadu štete koju je pretrpio.
Prema tome, navedena prava su utvrđena u korist strane koja se pridržavala ugovora (koja je nevina).
Ako je kapara pretjerano visoka, postoji mogućnost da je na zahtjev stranke sud svede na razumnu mjeru. Takav zahtjev ima pravo postaviti ugovarač na čiji teret pada kapara (kriva strana).
- U slučajevima kad se ugovor izvrši, kapara se uračunava u izvršenje ugovora ili se vraća (obično kada je predmet ugovora nešto drugo).
Kod davanja kapare u novcu, ona se računa kao avans (unaprijed plaćeni dio) cijene ugovora o prodaji.

2. Odustanica

- Odustanica je iznos novca koji se koristi za slučaj raskida ugovora, a dužan ga je platiti ugovrarač koji raskida ugovor.
- Ovo pravo davanja odustanice traje do momenta ugovorenog roka, ako nije predviđen rok ugovorom onda do momenta dospijeća obaveze iz ugovora.
- Ona strana koja koristi ovo sredstvo (odustanicu), dužna je istovremeno prilikom davanaja izjave da odustaje od ugovora isplatiti ugovorenu odustanicu.
- Kada je kaparom ugovoreno pravo da se odustane od ugovora onda se kapara smatra kao odustanica i svaka strana može odustati od ugovora.

www.advokat.attorney
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]