BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#1499
Skrivljeno lišenje slobode isključuje pravo na naknadu štete

Kada osumnjičeni svojim postupcima prouzrokuje određivanje mjere pritvora, prema odredbi člana 436. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, ne pripada mu pravo naknade štete bez obzira na činjenicu da je u krivičnom postupku oslobođen optužbe.

Iz obrazloženja:


Utvrđene činjenice nesumnjivo ukazuju da je tužitelj i pored saznanja da je 22.09.2009. godine pozvan radi davanja iskaza, istog dana u ranim jutranjim satima u 03,30 pokušao napustiti teritoriju Bosne i Hercegovine. Tužitelj nije obavijestio Tužilaštvo BiH o nemogućnosti dolaska na zakazano saslušanje, niti je u parnici dao objektivne i argumentovane razloge, potkrijepljene relevantnim dokazima o razlozima napuštanja Bosne i Hercegovine baš na dan zakazanog saslušanja. Preduzete radnje usmjerene su na onemogućavanje Tužilaštva u vršenju poslova iz njegove nadležnosti i predstavljaju nedopušteno ponašanje. Takvim postupcima tužitelj je prouzrokovao određivanje mjere pritvora, pa mu shodno članu 436. stav
3. ZKP BiH, ne pripada pravo na naknadu štete bez obzira na činjenicu da je u krivičnom postupku oslobođen optužbe.
Stoga drugostepeno vijeće zaključuje da je tužbeni zahtjev lišen pravnog osnova jer
su ostvareni zakonom propisani razlozi koji isključuju odgovornost tužene. Iz navedenog razloga je žalba tužene usvojena i prvostepena presuda preinačena u usvajajućem dijelu na način da je odbijen kao neosnovan zahtjev za naknadu nematerijalne štete koja se potražuje zbog neosnovanog lišenja slobode.

(Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja, broj: S1 3 P 014465 14 Gž od 16.09.2015. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]