BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
#3810
Šerijatsko pravo primjenjeno u ostavinskom postupku uprkos volji ostavitelja,

Molla Sali v. Greece,
br. 20452/14
19.12.2018. godine Veliko vijeće

Grka koji pripada
muslimanskoj manjini. Primjena člana 14. u vezi sa članom 1. Protokola broj 1.
- Razlika u tretmanu aplikanta, kao korisnika oporuke koja je sastavljena u skladu sa Građanskim zakonom od strane ostavitelja muslimanske nacionalnosti u odnosu na korisnika oporuke koja je sastavljana u skladu sa Građanskim zakonom od strane ostavitelja nemuslimanske nacionalnosti. Novina.
- Primjenjivost člana 14.: Diskriminacija na osnovu “statusa” druge osobe ( “asocijativna diskriminacija”) pogledati paragraf 134 presude.
- Pogledati također poimanje “imovine” : paragrafi 123-127 presude.
- Zaštita manjina: Uskraćivanje prava pripadniku vjerske manjine da dobrovoljno koriste pogodnosti iz
regularnog prava predstavlja diskriminatorski tretman i povredu prava na samo-identifikaciju koja je važna za zaštitu prava manjina: paragrafi 155-157 presude.
- Različito postupanje domaćih sudova u pogledu tumačenja međunarodnih standarda o ljudskim pravima, stvara pravnu nesigurnost koja je nespojiva sa vladavinom prava : paragraf 153 presude. Utvrđena povreda člana 14. u vezi sa članom 1. Protokola br. 1.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]