BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#1176
Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH

Ambasador Lars-Gunnar Wigemark je šef Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini od 1. marta 2015. godine.

Diplomirao je društvene nauke na Harvardu 1984. godine sa najvećim uspjehom magna cum laude i magistrirao međunarodno pravo i ekonomiju na Fakultetu prava i diplomatije Fletcher.

Ministarstvu vanjskih poslova Švedske se priključuje 1988. godine te je radio u Beogradu, Washingtonu, Briselu, Kabulu i Moskvi, kao zamjenik šefa i ministar pri Ambasadi Švedske (2003. do 2007. godine). Ambasador Wigemark je 2008. godine imenovan za šefa Jedinice Europske komisije za sigurnosne politike. U septembru 2010. godine, tadašnja visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Catherine Ashton imenovala je g. Wigemarka kao jednog od prvih ambasadora Europske unije u skladu s Lisabonskim ugovorom. Dužnost je preuzeo u Pakistanu u februaru 2011. godine.

Ambasador Lars-Gunnar Wigemark rođen je 1960. godine u Göteborgu, Švedska. Oženjen je i otac jednog sina. Pored maternjeg švedskog i tečnog znanja engleskog jezika, ambasador Wigemark govori njemački, francuski i ruski jezik.
Imenovanje za sekretara SO

Sve zavisi od vašeg trenutnog poslodavca. K[…]

Şık v. Turkey

Şık v. Turkey (No. 2) (br. 36493/17), 24.11.20[…]

Bardali vs Switzerland

Bardali v. Switzerland (br. 31623/17), 24.11.2020.[…]

RAZVOD BRAKA u BiH

Nema načina da dođe do neke prevare. Šta se[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja