BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#228
SAUČESNIŠTVO

Saučesništvo je učešće dva ili više lica u izvršenju krivičnog djela uz istovremeno postojanje svijesti o zajedničkom djelovanju.

Saučesništvo se manifestuje kao saizvršilaštvo, podstrekavanje i pomaganje.
Saučesništvo u krivičnopravnom smislu podrazumijeva samo podstrekavanje i pomaganje odn. saučesništvo u užem smislu, jer ono predstavlja radnje kojima se učestvuje u krivičnom djelu koje preduzima neko drugo lice.
S druge strane, saizvršilac učestvuje u svom a ne u tuđem djelu, pa je stoga saizvršilaštvo samo jedna posebna vrsta izvršilaštva, jer saizvršilac je već izvršilac i njegovo djelo ne može zavisiti od nečije radnje izvršenja. Takvu poziciju u ostvarenju krivičnog djela saučesnici, odn. pomagači i podstrekači nemaju; oni samo preduzimaju radnje koje predstavljaju (sa)učestvovanje u tuđem djelu, djelu koje ostvaruje neko drugi.

Iako pojam izvršioca zakon izričito ne reguliše, među izvršiocima odn. saizvršiocima razlikuju se neposredni izvršilac, saizvršilac i posredni izvršilac, a među saučesnicima podstrekač i pomagač.

Najzad, saučesnici odgovaraju samo za umišljajno učešće u ostvarenju krivičnog djela, dok saizvršioci odgovaraju i za nehatno učešće.

http://www.epravo.ba

PORESKI TRETMAN POKLONA I DONACIJA FIZIČKIM LICIMA[…]

U cilju što efikasnijeg i potpunijeg postup[…]

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 23/23 Na os[…]