BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#1496
Rješenje kojim se određuje privremena mjera obezbjeđenja

Sud nalazi da je privremena mjera obezbjeđenja imovinskopravnog zahtjeva nastalog usljed učinjenja krivičnog djela u smislu odredbe člana
202. stav 1. ZKP BiH, a u vezi sa odredbom člana 245. stav 1. Zakona o izvršnom postupku pred Sudom BiH, neophodna u smislu onemogućavanja optuženom da otuđi pomenutu imovinu na kojoj je upisan kao isključivi vlasnik i posjednik, na koji način bi se u daljem postupku osiguralo izvršenje novčanih potraživanja u sklopu imovinskopravnih zahtjeva, kada se za to ispune zakonski uslovi.

Iz obrazloženja:


U vezi s tim, Sud ističe da su svjedokinje-oštećene u ovom predmetu učinile vjerovatnim postojanje potraživanja, odnosno da je ispunjen uslov iz navedenog člana, koji iznos potraživanja još uvijek nije tačno utvrđen, ali će to biti u narednom periodu, kako to ističe Tužilaštvo BiH u obrazloženju svog Prijedloga. Predlagač obezbjeđenja ne mora dokazivati opasnost iz stava 1. ovog člana ako učini vjerovatnim da bi predloženom mjerom protivnik obezbjeđenja pretrpio samo neznatnu štetu. Određivanjem navedene privremene mjere obezbjeđenja nad nekretninom optuženog B.M., Sud je uvjerenja da ista ne opterećuje optuženog u njegovim pravima, te naglašava da je ova mjera privremenog karaktera, kako joj to i sam naziv govori, kao i da ista može trajati do okončanja krivičnog postupka protiv optuženog B.M. ili do drugačije odluke Suda.
Sud zaključuje da je izricanje privremene mjere zabrane otuđenja gore navedene imovine opravdano u odnosu na optuženog, imajući u vidu krivična djela za koja se isti tereti, kao i postavljene imovinskoprave zahtjeve od strane oštećenih u predmetu. Također, Sud nalazi da su mjere neophodne u smislu onemogućavanja optuženom da otuđi pomenutu imovinu na kojoj je upisan kao isključivi vlasnik i posjednik, na koji način bi se u daljem postupku osiguralo izvršenje novčanih potraživanja u sklopu imovinskopravnih zahtjeva čiji iznos još uvijek nije utvrđen, a kada se za to ispune zakonski uslovi.

(Rješenje Suda BiH, broj: S1 1 K 020032 15 Kri od 25.05.2016. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]