BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#399
REKONSTRUKCIJA DOGAĐAJA

- Za razliku od uviđaja, koji se vrši kada je u zapisnik moguće konstatovati objektivno stanje u pravilu neposredno po izvršenju krivičnog djela, rekonstrukcija događaja se vrši naknadno, tako što se ponavljaju radnje ili situacije u približno istim uslovima pod kojima se prema izvedenim dokazima događaj desio. To praktično znači da se simuliraju uslovi pod kojima je djelo izvršeno. (npr. ako je u pitanju saobraćajna nezgoda, provjerava se da li je sa tipom vozila kojim je uzrokovana nezgoda bilo moguće određenom brzinom savladati krivinu i sl.)
- Za razliku od zapisnika o uviđaju, u zapisnik o rekonstrukciji mogu se unositi izjave svjedoka ili vještaka.
- Ako su u iskazima pojedinih svjedoka ili osumnjičenih odn. optuženih radnje ili situacije različito prikazane - rekonstrukcija događaja posebno obaviti sa svakim od njih.
- Rekonstrukcija događaja može se vršiti u toku cijelog postupka. U toku istrage samo tužilac može preduzeti rekonstrukciju događaja, a nakon toga zavisno od stadija postupka rekonstrukciju vrši sudija odn. predsjednik. Ovlaštenje organa unutrašnjih poslova na samostalno obavljanje uviđaja ne odnosi se i na rekonstrukciju događaja kao istražnu radnju, što znači da na izvođenje te radnje organ unutrašnjih poslova nije ovlašten.
- Zakon izričito zabranjuje vršenje rekonstrukcije događaja na način da se vrijeđa javni red ili moral ili dovodi u opasnost život ili zdravlje ljudi.
- Prilikom rekonstrukcije događaja se mogu, po potrebi, ponovo izvesti pojedini dokazi.

Uviđaj i rekonstrukcija događaja vrše se uz pomoć stručne osobe kriminalističko-tehničke ili druge struke koja će pomoći u pronalaženju, osiguranju ili opisivanju tragova, izvršiti potrebna mjerenja i snimanja, sačiniti skicu i fotodokumentaciju ili prikupiti i druge podatke.
Na uviđaj ili rekonstrukciju može se pozvati i vještak ako bi njegova prisutnost bila od koristi za davanje nalaza i mišljenja.

https://www.advokat.attorney

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]