BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#439
RAZLOZI ZA PRIGOVOR I ODLUKA O PRIGOVORU

Kao što je već rečeno optuženi i njegov branilac mogu nakon potvrđivanja optužnice, a u roku od 15 dana od dana uručenja optužnice, podnijeti prethodne prigovore. Ti prethodni prigovori se iznose u pismenom podnesku koji se dostavlja sudu a o njima odlučuje sudija za prethodno saslušanje.
Što se tiče samog sadržaja takvog podneska u njemu se može:
1. osporavati nadležnost suda (misli se samo na stvarnu nadležnost, jer u smislu člana 36. ZKP FBIH, nakon potvrđivanja optužnice sud se ne može oglasiti mjesno nenadležnim, a niti stranke mogu isticati prigovor mjesne nenadležnosti),
2. osporavati sadržaj optužnice odnosno ukazivati na njene formalne nedostatke,
3. osporavati zakonitost dokaza ili dobijenog priznanja,
4. zahtijevati spajanje ili razdvajanje postupka i konačno
5. osporavati odluka kojom je optuženom odbijen zahtjev za dodjelu branioca siromašnih.
Ukoliko takvi prigovori nisu opravdani donosi se rješenje protiv kojih nije dozvoljena žalba.
Nasuprot tome ukoliko je neki prigovor opravdan, npr. prigovor kojim se osporava formalna ispravnost optužnice, pa ocijeni da takav prigovor zaista stoji, SPS će u tom slučaju postupiti u svemu onako kako se to radi sa neurednim podneskom.

https://forum.ba

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]