BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2485
Raskid ugovora zbog neispunjenja

Član 124. i 131. Zakona o obligacionim odnosima

Kupčev dug prema prodavcu u iznosu od 1/4 kupoprodajne cijene se ne može smatrati neispunje‐ njem neznatnog dijela obaveze.

Iz obrazloženja: Prema odredbi člana 131. Zakona o obligacionim odnosima ugovor se ne može ra‐ skinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze, a kako tuženi nisu isplatili 1/4 ugovorene cijene to se dugovani iznos ne može smatrati neznatnim, kako tuženi tvrde. Drugostepeni sud smatra da je bez značaja upoređivanje vremenske vrijednosti novca u 2006. i 2016. godini jer isto ne može utjecati na pravo povjerioca da traži raskid ugovora prema odredbi člana 124. Zakona o obligacionim odnosima.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj 65 0 P 043938 16 Gž 3 od 13.02.2017. godine, potvrđe‐ na presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 65 0 P 043938 17 Rev od 22.08.2017. godine

Xero Flor w Polsce sp. z o.o. protiv Poljske &nda[…]

Akdeniz i drugi protiv Turske

Akdeniz i drugi protiv Turske privremena zabr[…]

Kerestecioğlu Demir protiv Turske – uki[…]

Radna dozvola

Postovani dobio sam posao u Hrvatskoj medjutim tra[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja