BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
User avatar
By pravnik
#2787
PRIVREMENI BORAVAK u Bosni i Hercegovini

Privremeni boravak u BiH se može odobriti uz ispunjenje opštih uslova za odobrenje privremenog boravka. Najbitniji opšti uslov za odobrenje privremenog boravka je postojanje osnova za odobrenje boravka. U tom kontekstu privremeni boravak se može odobriti po osnovu:

Spajanja porodice
Obrazovanja
Humanitarnih razloga
Rada sa radnom dozvolom
Rada bez radne dozvole,
Iz drugih opravdanih razloga, ili
Vlasništa nad napokretnom imovinom ukoliko postoji efektivna veza sa BiH

Ukoliko postoje dokazi kojim se opravdava produženje privremenog boravka isti je moguće produžiti ali samo po istom osnovu po kojem je prvobitno boravak bio odobren.

Prvi zahtjev za odobrenje privremenog boravka (obrazac zahtjeva možete preuzeti pod linkom dokumenti-elektronski obrasci), se podnosi putem nadležne Ambasade ili Konzulata BiH. Izuzetno, prvi zahtjev se može podnijeti i u državi kod mjesno nadležne organizacione jedinice Službe pod uslovom da stranac posjeduje vizu za dugoročni boravak - viza D (ukoliko dolazi iz države viznog režima), ili iz statusa bezviznog boravka. Rok za podnošenje zahtjeva je najmanje 15 dana prije isteka vize D ili prava na bezvizni boravak.

Rok za podnošenje zahtjeva za produženje je najkasnije 15 dana prije isteka važećeg privremenog boravka.

https://epravo.ba/
Radna dozvola

Postovani dobio sam posao u Hrvatskoj medjutim tra[…]

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 18/21 Na os[…]

Nezvanično ime

Zahvaljujem.

Pozdrav mene isto zanima koja su moja prava kad je[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja