BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#414
PRITVOR NAKON POTVRĐIVANJA OPTUŽNICE

- Pritvor se može odrediti, produžiti ili ukinuti i nakon potvrđivanja optužnice.
- Kontrola opravdanosti pritvora se vrši po isteku svaka dva mjeseca od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru. Žalba protiv ovog rješenja ne zadržava njegovo izvršenje.
- Nakon potvrđivanja optužnice i prije izricanja prvostepene presude, pritvor može trajati najduže:
a) 1 godinu – u slučaju krivičnog djela za koje je propisana kazna zatvora do 5 godina;
b) 1 godinu i 6 mjeseci – u slučaju krivičnog djela za koje je propisana kazna zatvora do 10 godina;
c) 2 godine – u slučaju krivičnog djela za koje je propisana kazna zatvora preko 10 godina, ali ne i kazna dugotrajnog zatvora;
d) 3 godine – u slučaju krivičnog djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora.
- Ako za ovo vrijeme ne bude izrečena prvostepena presuda, pritvor će se ukinuti i optuženi pustiti na slobodu.
- Poslije izricanja prvostepene presude, pritvor može trajati najduže još šest mjeseci. Ako za to vrijeme ne bude izrečena drugostepena presuda kojom se prvostepena presuda preinačuje ili potvrđuje, pritvor će se ukinuti i optuženi pustiti na slobodu. Ako u roku od šest mjeseci bude izrečena drugostepena odluka kojom se prvostepena presuda ukida, pritvor može trajati najduže još jednu godinu od izricanja drugostepene odluke.
- Pritvor se uvijek ukida istekom izrečene kazne.

https://www.advokat.attorney/
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]