BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#252
PRISTANAK POVRIJEĐENOG

Pristanak povrijeđenog u pravilu ne isključuje postojanje krivičnog djela, ali može uticati na odmejravanje kazne, npr. ne može se eskulpirati učinilac kojem je oštećeni rekao da ga ubode nožem.
Ovo je značajno kod povreda nastalih na sportskim takmičenjima. Sportske discipline su društveno korisne te isključuju protivpravnost i postojanje krivičnog djela. Protivpravnost će biti isključena pod uslovom da je do povređivanja došlo pod okolnostima održavanja sportskih takmičenja u skladu sa pravilima. Ukoliko je do povrede došlo grubim odstupanjem od pravila sportske discipline, postojalo bi krivično djelo. Ovo je u praksi rijetko.

Postovani, Aplicirala sam na javni konkurs MUP-a […]

SIC - Sociedade Independente de Comunicaç&a[…]

Pravilnik o CEMT dozvolama 2021

Službeni glasnik BiH, broj 46/21 Na osnovu člana 2[…]

Vlasnik sam stambenog objekta koji se nalazi blizu[…]