BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#515
PRIHVATANJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE KAZNENOG NALOGA

Ako se složi sa zahtjevom za izdavanje kaznenog naloga sudija će potvrditi optužnicu i zakazati saslušanje optuženog.
Prilikom saslušanja sudija će:
a) utvrditi da li je ispoštovano pravo optuženog da ga zastupa branilac,
b) utvrditi da li je optuženi razumio optužnicu i zahtjev tužioca za izricanje krivičnopravne sankcije ili mjere,
c) upoznati optuženog s dokazima koje je prikupio tužilac i pozvati ga na davanje izjave o predočenim dokazima,
d) pozvati optuženog da se izjasni o krivnji,
e) pozvati optuženog da se izjasni o predloženoj krivičnopravnoj sankciji ili mjeri.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNUTRA&Scaro[…]

Pravo na penziju - pomoć

Pozdrav, molio bih za pomoć vezano za ostvarivanje[…]

Keskin vs. the Netherland

Keskin v. the Netherlands (br. 2205/16), 19.1.[…]

Trivkanović protiv Hrvatske

Trivkanović protiv Hrvatske Povreda člana 6.1[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja