BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#379
PRETRESANJE OSOBE

Pretresanje osobe može se poduzeti u sljedećim slučajevima:
a) kad je vjerovatno da je određena osoba počinila krivično djelo
U prvom slučaju se radi o pretresanju osumnjičenog i tu je neophodno da postoji vjerovatnost da je određena osoba počinila krivično djelo. U krug osumnjičenih osoba svakako ne ulaze samo izvršilac, ili saizvršioci, već i podstrekač i pomagač, dakle saučesnici.
b) kad je vjerovatno da će se pretresanjem pronaći predmeti ili tragovi važni za krivični postupak.
U drugom slučaju, radi se o pretresanju ostalih osoba, a uslov je vjerovatnost da će se kod te osobe, koja nije ni izvršilac krivičnog djela, niti njegov saizvršilac, odn. saučesnik, nalaze predmeti ili tragovi važni za krivični postupak.
Pretresanje osobe obavlja osoba istog spola, bez obzira da li se pretresa osoba muškog ili ženskog spola.

https://www.advokat.attorney

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]