BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#483
PRESUDA KOJOM SE OPTUŽBA ODBIJA

- Kada je riječ je o presudi kojom se optužba odbija, za istu se zbog njene specifičnosti, pored zakonskog naziva koriste izrazi: formalna ili procesna presuda.
- Sud je na prijedlog stranaka ili po službenoj dužnosti obavezan da vodi računa da li su ispunjeni uvjeti za donošenje ovakve presude.
- Zakonodavac nije slučajno na prvom mjestu pomenuo ovu presudu jer ako su ispunjeni uvjeti za njeno donošenje onda ne postoji mogućnost da se sud upušta u meritum stvari, već mora donijeti presudu kojom se optužba odbija.

http://www.forum-bosanskog-naroda.deTa presuda se donosi u sljedećim slučajevima:
1) ako sud nije stvarno nadležan, zatim
2) ako je postupak vođen bez zahtjeva tužitelja,
3) ako je tužitelj od započinjanja pa do završetka glavnog pretresa odustao od optužnice,
4) ako nije bilo potrebnog odobrenja ili je ono naknadno povučeno, zatim
5) ako je optuženi za isto krivično djelo već pravomoćno osuđen, oslobođen od optužbe ili je postupak protiv njega rješenjem obustavljen i konačno
6) ako je optuženi aktom amnestije ili pomilovanja oslobođen od gonjenja ili se ono može preduzeti zbog zastarjelosti ili postoje druge okolnosti koje isključuju krivično djelo.
- Pošto je upitanju procesna ili formalna presuda potpuno je jasno da njezino obrazloženje treba biti kratko. Ovo je prvenstveno posljedica toga što se sud nakon donošenja ove presude ne može upuštati u meritum stvari ocjenu izvedenih dokaza i slično. Tako npr ukoliko tužitelj na glavnom pretresu odustane od optužbe onda se u obrazloženju samo napiše kratko da je optužnica broj taj i tada od tada i tada podnesena protiv optuženog zbog krivičnog djela npr ubistva iz člana 166. stav 1. KZFBIH, a onda se u novom redu samo napiše da je tužitelj na održanom pretresu odustao od optužbe, pa je sud na osnovu člana 298. tačka c. ZKPFBIH odlučio kao u izreci.
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]