BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#3107
Presuda kojom se optužba odbija
(član 283. ZKP BiH)

U slučaju da osumnjičeni u fazi istrage ne bude ispitan, odnosno, ne bude mu saopćeno za koje krivično djelo se tereti i osnove sumnje protiv njega, a optužnica bude potvrđena, sud je dužan donijeti, na osnovu odredbe člana 283. tačka e) ZKP BiH, presudu kojom se optužba odbija.

Iz obrazloženja:

Optuženom H.Č. prilikom ispitivanja u istrazi nije stavljen na teret činjenični supstrat iz tačke 2. optužnice. Apelaciono vijeće je uvidom u zapisnik o saslušanju osumnjičenog H.Č. pred Tužilaštvom BiH, broj T20 0 KT 0000441 10 od 29.06.2010. godine, utvrdilo da isti prilikom ispitivanja u fazi istrage nije bio upoznat sa krivičnim djelom iz tačke 2. predmetne optužnice koje mu se stavlja na teret i osnovama sumnje protiv njega, kako to nalaže odredba člana 78. stav 2. ZKP BiH, što znači da tužilac nije proveo istragu protiv optuženog za predmetno krivično djelo, te u smislu člana 225. stav 3. ZKP BiH, nije ni mogao podići optužnicu. U tom pogledu, Apelaciono vijeće ističe da je cilj ispitivanja da se osumnjičenom stave na znanje osnovi sumnje i dokazi protiv njega, da bi od optužbe mogao da se brani, a dokaze da opovrgne.

S obzirom na navedeno, ovo Vijeće smatra da zbog takvog propusta tužilaštva nije moglo doći do podizanja optužnice, te je shodno tome Apelaciono vijeće donijelo


odluku kojom se, za navedeno krivično djelo, optužba odbija u odnosu na optuženog H.Č.

Dakle, Apelaciono vijeće zaključuje da u konkretnom slučaju postoje okolnosti koje isključuju krivično gonjenje, jer ZKP BiH ne propisuje mogućnost podizanja optužnice bez sprovođenja istrage i prethodnog ispitivanja osumnjičenog. Stoga je optužba iz tačke 2. predmetne optužnice odbijena.

(Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, broj:
S1 2 K 002596 14 Kžk od 15.07.2015. godine)

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]