BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
User avatar
By shaft_g
#1958
Naime, bio je raspisan konkurs u jednoj javnoj ustanovi i na odluku o prijemu zalio se kandidat koji je u svom prigovoru na tu odluku (dakle ne posebno zahtjev) na kraju napisao da mu se u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama dostavi poštom sva relevantna dokumentacija kojom se odnosi na bodovanje kandidata koji su ispred njega na rang listi. Da li mu treba izdati rješenje i omoguciti pristup informacijama iako nije tacno naveo dovoljno podataka o naravi i/ili sadržaju tražene informacije, da li ga treba obavijestiti da mora posebno zahtjev istaci a ne u zalbi? Da li mu izdati rješenje o mogućnosti osobnog pristupa informaciji u prostorijama javne ustanove? Molim odgovor HITNO STA URADITI

Službeni glasnik BiH, broj 53/22 Na osnovu člana 1[…]

Službeni glasnik BiH, broj 53/22 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 53/22 Ustavni sud Bosne[…]

Službeni glasnik BiH, broj 53/22 ČETVRTI ODJEL […]