BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
User avatar
By shaft_g
#1958
Naime, bio je raspisan konkurs u jednoj javnoj ustanovi i na odluku o prijemu zalio se kandidat koji je u svom prigovoru na tu odluku (dakle ne posebno zahtjev) na kraju napisao da mu se u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama dostavi poštom sva relevantna dokumentacija kojom se odnosi na bodovanje kandidata koji su ispred njega na rang listi. Da li mu treba izdati rješenje i omoguciti pristup informacijama iako nije tacno naveo dovoljno podataka o naravi i/ili sadržaju tražene informacije, da li ga treba obavijestiti da mora posebno zahtjev istaci a ne u zalbi? Da li mu izdati rješenje o mogućnosti osobnog pristupa informaciji u prostorijama javne ustanove? Molim odgovor HITNO STA URADITI
Lažna optužba silovanja

Najlaksa i najbolja bi ti bila izjava napisana lij[…]

Iancu protiv Rumunije

Iancu protiv Rumunije (br. 62915/17), 23.2.2[…]

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja