Page 1 of 1

Pravo pristupa informacijama!

Posted: Thu Jul 13, 2017 7:41 pm
by shaft_g
Naime, bio je raspisan konkurs u jednoj javnoj ustanovi i na odluku o prijemu zalio se kandidat koji je u svom prigovoru na tu odluku (dakle ne posebno zahtjev) na kraju napisao da mu se u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama dostavi poštom sva relevantna dokumentacija kojom se odnosi na bodovanje kandidata koji su ispred njega na rang listi. Da li mu treba izdati rješenje i omoguciti pristup informacijama iako nije tacno naveo dovoljno podataka o naravi i/ili sadržaju tražene informacije, da li ga treba obavijestiti da mora posebno zahtjev istaci a ne u zalbi? Da li mu izdati rješenje o mogućnosti osobnog pristupa informaciji u prostorijama javne ustanove? Molim odgovor HITNO STA URADITI