BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#343
PRAVO BRANIOCA DA PREGLEDA SPISE I DOKUMENTACIJU

­ U toku istrage, branilac ima pravo da razmatra spise i razgleda pribavljene predmete koji idu u korist osumnjičenom. Ovo pravo se braniocu može uskratiti ako je riječ o spisima i predmetima čije bi otkrivanje moglo dovesti u opasnost cilj istrage.
­ Izuzetno od navedenog pravila, kada se osumnjičeni, odn. optuženi nalazi u pritvoru tužilac će dostaviti SPP, odn. SPS dokaze radi obavještavanja branioca.
­ Nakon podizanja optužnice branilac osumnjičenog, odn. optuženog ima pravo uvida u sve spise i dokaze.
­ SPP, SPS, sudija, odn. vijeće, kao i tužilac, kada dođu u posjed novog dokaza ili bilo koje informacije ili činjenice koja može poslužiti kao dokaz na suđenju, dužni su ih staviti na uvid braniocu.
­ U navedenim slučajevima, branilac može izvršiti fotokopiranje spisa i dokumenata.
Ryser protiv Švicarske

Ryser protiv Švicarske (br. 23040/13) […]

Gheorghe-Florin Popescu protiv Rumunije (br. […]

Svilengaćanin i ostali protiv Srbije 12.1.202[…]

L.B. v. Mađarske

L.B. v. Mađarske (br. 36345/16), 12.1.2021.1 Ne[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja