BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#343
PRAVO BRANIOCA DA PREGLEDA SPISE I DOKUMENTACIJU

­ U toku istrage, branilac ima pravo da razmatra spise i razgleda pribavljene predmete koji idu u korist osumnjičenom. Ovo pravo se braniocu može uskratiti ako je riječ o spisima i predmetima čije bi otkrivanje moglo dovesti u opasnost cilj istrage.
­ Izuzetno od navedenog pravila, kada se osumnjičeni, odn. optuženi nalazi u pritvoru tužilac će dostaviti SPP, odn. SPS dokaze radi obavještavanja branioca.
­ Nakon podizanja optužnice branilac osumnjičenog, odn. optuženog ima pravo uvida u sve spise i dokaze.
­ SPP, SPS, sudija, odn. vijeće, kao i tužilac, kada dođu u posjed novog dokaza ili bilo koje informacije ili činjenice koja može poslužiti kao dokaz na suđenju, dužni su ih staviti na uvid braniocu.
­ U navedenim slučajevima, branilac može izvršiti fotokopiranje spisa i dokumenata.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]