BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By LegaForum
#3333
Prava i slobode pritvorenika


Član 141.stav 2.ZKP BiH

Evropski sud za ljudska prava je već potvrdio da su opravdana ograničenja slobode izražavanja u cilju zaštite autoriteta sudstva u smislu člana 10. stav 2. (vidi npr. predmet Skalka protiv Poljske, presuda od 27. maja 2003. godine), u slučajevima kada pojedinac vrijeđa sud ili pripadnika pravosudnih organa i naročito ako se to ponavlja i kada se takve uvrede čine putem interne korespondencije.

Iz obrazloženja:

„...Nakon pregleda sadržaja ovih podnesaka, Vijeće je uočilo da je samo nekoliko njih direktno vezano za tekući krivični postupak, mnogi od njih sadrže zahtjeve koji nisu osnovani, nekoliko njih se ponavlja i najmanje dvadeset je izuzetno uvredljivog i ponekad agresivnog sadržaja, a također uključuje i klevetničke i diskriminacijske napade usmjerene protiv sudija, tužilaca ili nepristrasnosti i nezavisnosti Suda u cjelini. Vijeće također smatra da ova prepiska, koja je uglavnom iritantnog, uvredljivog, odnosno ispraznog karaktera, remeti neometan i miran rad sudija, te da je posljedica te prepiske opstrukcija, neopravdano kašnjenje ili ometanje krivičnog postupka koji je u toku kao i podrivanje autoriteta Suda. Takva ograničenja su stoga neophodna u interesu zadovoljenja pravde, sigurnosti i pravilnog vođenja postupka.“

Iz rješenja Suda BiH broj X-KRN-05/70 od 28. 06. 2006. godine)

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]