BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#517
POSTUPAK U SLUČAJU NASTUPANJA DUŠEVNE BOLESTI

Moguće su situacije da nakon učinjenja krivičnog djela kod optuženog nastupi duševno oboljenje.
U tom slučaju stranke i branilac se mogu obratiti sudu sa prijedlogom da se prekine krivični postupak, s obzirom da optuženi nije sposoban u njemu učestvovati.
Obaveza je suda da, u tom slučaju, zatraži psihijatrijsko vještačenje kako bi se zaista utvrdilo da li je optuženi duševno obolio i da li je sposoban učestvovati u krivičnom postupku.
Ako se takvim vještačenjem ispostavi kao tačno da je kod optuženog nastupila duševna bolest nakon učinjenog krivičnog djela i da nije sposoban učestvovati u postupku, sud rješenjem prekida postupak i optuženog upućuje organu nadležnom za pitanje socijalnog staranja.
Nakon što se eventualno poboljša zdravstveno stanje optuženog /to se mora provjeriti preko vještaka neuropsihijatra/, krivični postupak će se nastaviti.

https://www.advokat.attorney/

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]