BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#103
POSLOVODSTVO BEZ NALOGA ILI NEZVANO VRŠENJE TUĐIH POSLOVA - KAO IZVOR NASTANKA OBLIGACIONO-PRAVNOG ODNOSA

- Poslovodstvo bez naloga je neovlašteno miješanje u tuđe poslove vršenjem nekog posla u korist drugog lica, zbog čega između ta dva lica nsataje obligaciono-pravni odnos.
- U skladu sa zakonom, nezvanom vršenju tuđih poslova se u određenim slučajevima ipak može pristupiti.
- U vezi s tim, razlikujemo:
1. nužno poslovodstvo bez naloga - postoji ako je poduzeto radi otklanjanja neposredno predstojeće štete, znači o poslu koji ne trpi odlaganje (npr. ako je vjetar odnio krov pa komšije pristupe jer pada kiša).
2. korisno poslovodstvo bez naloga - postoji ako nije nužno već korisno za drugo lice (npr. prilikom boravka u inostranstvu neo za prijatelja pod povoljnom cijenom kupi stvar za koju je ovaj ranije izjavljivao da bi je želio kupiti).
3. poslovodstvo protivno zabrani gospodara posla - postoji ako neko poduzima posao za drugo lice iako zna da mu je to lice zabranilo da to čini.
- U slučajevima nužnog i korisnog poslovodstva bez naloga, poslovođa je dužan da obavijesti osobu za koju radi i da ga pozove da on nastavi sa obavljanjem tog posla. Ukoliko ne prihvati da nastavi poslove ili nije u mogućnosti da dođe u razumnom roku, poslovođa da nastavi posao ukoliko je to moguće i dužan je raditi sve dok osoba za koju posao radi ne preuzme brigu o tome. U takvoj situaciji kada je obavljen posao poslovođa je dužan ispostaviti račun i ustupiti sve ono što je pribavio za obavljanje tog posla osobi za koju radi. Poslovođa je dužan obavljati posao sa dužnom pažnjom (dobrog domaćina odn. privrednika odn. sa pažnjom stručnjaka).

- Pod uslovom da je u svemu radio kako treba i ono što su date okolnosti zahtijevale, poslovođa u slučajevima nužnog i korisnog poslovodstva bez naloga ima i određena prava:

1) Ima pravo zahtijevati od onog za koga je radio da ga oslobodi svih obaveza koje je na sebe preuzeo zbog obavljanja tog posla;
2) Ima pravo zahtijevati naknadu svih nužnih i korisnih troškova i event. pretrpljene štete,
3) Pored toga, mu pripada i pravo na primjerenu naknadu za uloženi trud.
- Kod poslovodstva protivno zabrani gospodara posla, poslovođi ne pripada pravo na naknadu.

Izvor: Attorney

Službeni glasnik BiH, broj 66/23 ODLUKA VISOKOG PR[…]