BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#405
POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE

Posebne istražne radnje mogu se odrediti protiv osobe za koju postoje osnove sumnje
a) da je sama ili s drugim osobama učestvovala ili učestvuje u učinjenju kriv. djela ili
b) da učinitelju ili od učinitelja kriv. djela prenosi informacije u vezi s kriv. djelom, odn.
c) da učinitelj koristi njeno sredstvo telekomunikacije,
ali pod uslovima:
1. da se na drugi način ne mogu pribaviti dokazi ili bi njihovo pribavljanje bilo povezano s nesrazmjernim teškoćama i
2. da se radi o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora najmanje 3 godine ili teža kazna i
VRSTE posebnih istražnih radnji su (7 vrsta):
a) nadzor i tehničko snimanje telekomunikacija,
b) pristup kompjuterskim sistemima i kompjutersko sravnjenje podataka,
c) nadzor i tehničko snimanje prostorija,
d) tajno praćenje i tehničko snimanje osoba i predmeta,
e) prikriveni istražitelj i informator,
f) simulirani otkup predmeta i simulirano davanje potkupnine,
g) nadzirani prijevoz i isporuka predmeta krivičnog djela.

Pri izvršavanju posebnih istražnih radnji, policijski organi ili druge osobe ne smiju preduzimati aktivnosti koje predstavljaju podstrekavanje na učinjenje krivičnog djela. Ako su takve aktivnosti preduzete, ta okolnost isključuje krivično gonjenje podstrekavane osobe za krivično djelo izvršeno u vezi s ovim radnjama.

POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE ODREĐUJE - naredbom sudija za prethodni postupak, na obrazloženi prijedlog tužioca koji sadrži:
1. podatke o osobi protiv koje se radnja preduzima,
2. osnovi sumnje - da osoba protiv koje se radnja preduzima učestvuje ili je učestvovala u učinjenju kriv. djela ili da učinitelju ili od učinitelja prenosi informacije u vezi s kriv. djelom, odn. da učinitelj koristi njeno sredstvo telekomunikacije,
3. razloge za njeno preduzimanje i
4. ostale bitne okolnosti koje zahtijevaju preduzimanje radnji,
5. navođenje radnje koja se zahtijeva i način njenog izvođenja,
6. obim i trajanje radnje.
Naredba sadrži podatke iz tužiočevog prijedloga, kao i utvrđivanje trajanja naređene radnje.
Izuzetno, ako se pisana naredba ne može dobiti na vrijeme i ako postoji opasnost od odlaganja može se započeti s izvršavanjem posebne istražne radnje i na osnovu usmene naredbe sudije za prethodni postupak, a pisana naredba sudije za prethodni postupak mora biti pribavljena u roku od 24 sata od izdavanja usmene naredbe.
Ako je neka od posebnih istražnih radnji preduzeta bez naredbe sudije za prethodni postupak ili u suprotnosti s njom - sud na pribavljenim podacima ili dokazima ne može zasnivati svoju odluku.

https://www.advokat.attorney

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]