BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#273
Pomilovanje

Pomilovanje je akt kojim se se poimenično određenim osobama daje
a) potpuno ili djelimično oslobođenje od izvršenja kazne,
b) zamjenjuje se izrečena kazna blažom kaznom, ili
c) se određuje brisanje osude, ili
d) se ukida ili određuje kraće trajanje sigurnosne mjere zabrane vršenja zvanja, aktivnosti ili funkcije, ili određene pravne posljedice osude.
Pomilovanje za krivična djela koja spadaju u nadležnost Federacije može svojom odlukom dati predsjednik Federacije na osnovu posebnog zakona.
Dakle, domet pomilovanja je uži od amnestije, jer se odnosi na poimenično određena lica.
Može se dati po molbi osuđenog lica ili njegovih srodnika i po službenoj dužnosti.
Pomilovanja se obajavljuju u službenim novinama.
Davanjem pomilovanja ne utiče se na prava trećih osoba koja se zasnivaju na osudi.

Učinak amnestije i pomilovanja na prava trećih osoba Član 124.
Davanjem amnestije ili pomilovanja ne utiče se na prava trećih osoba koja se zasnivaju na osudi.

http://www.webdesignstudio.ba

Službene novine Federacije BiH, broj 41/23 Na osno[…]