BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#1485
Pitanje sticaja krivičnih djela

Osnovno krivičnopravno polazište na osnovu kojeg se vrši ocjena da li se u određenoj krivičnopravnoj situaciji radi o više ili samo jednom krivičnom djelu, vrši se na osnovu vrednovanja konkretne kriminalne situacije, pri čemu je potrebno imati u vidu sljedeće: da li je za krivičnopravno vrednovanje određenog krivičnopravnog slučaja dovoljno samo jedno krivično djelo ili je neophodno više krivičnih djela učinjenih u sticaju, pa će sud uzeti da postoji sticaj samo ako je za to potrebno postojanje i jednog i drugog, odnosno više krivičnog djela, jer se samo kroz jedno od njih nije mogla na odgovarajući način izrazititi ukupna kriminalna količina svih preduzetih radnji.


Iz obrazloženja:


Drugo pitanje u vezi sa krivičnopravnom ocjenom navedenih radnji odnosi se na pitanje njihove kvalifikacije u kontekstu sticaja tih krivičnih djela, tj. pitanja postojanja svih tih krivičnih djela koja se optuženima stavljaju na teret. Apelaciono vijeće nalazi da se u radnjama odnosno postupanju optuženih stiču sva zakonska obilježja, kako krivičnog djela Nesavjestan rad u službi iz člana 224., tako i Krivotvorenje službene isprave iz člana 226. KZ BiH. Takav zaključak, po ocjeni ovog vijeća, proizilazi prvenstveno iz prirode predmetne kriminalne situacije u kojoj su optuženi više puta preduzeli radnje koje, svaka za sebe, predstavlja radnje nesavjesnog postupanja u vršenju službe, ali i samo neke od njih čine istovremeno i sve elemente krivičnog djela krivotvorenja službene isprave, što ukazuje da se u navedenim postupcima optuženih stiču elementi i jednog i drugog krivičnog djela. Pri tome je ovo vijeće imalo u vidu i osnovno krivičnopravno polazište na osnovu kojeg se vrši ocjena ovakvih slučajeva, a to je: da li je za krivičnopravno vrednovanje određene kriminalne situacije dovoljno samo jedno krivično djelo ili je nužno prihvatanje postojanje više krivičnih djela učinjenih u sticaju, pa je našlo da je u predmetnom slučaju bilo nužno uzeti postojanje i jednog i drugog krivičnog djela, jer se samo kroz jedno od njih nije mogla na odgovarajući način izrazititi ukupna kriminalna količina svih preduzetih radnji. Ovakvo stanovište je na liniji i naše ranije sudske prakse koja je imala stav da „nema prividnog sticaja između djela nesavjesnog rada u službi i krivotvorenja službene isprave, jer se usporedbom apstraktnih propisa (a ni apstraktnom ocjenom kriminalnih količina sadržanih u njima) nikako ne može doći do zaključka da je jedno djelo obuhvaćeno drugim ili uvršteno u njega tako da bi usljed toga jedno od njih izgubilo samostalnu egzistenciju“ (tako npr. VSRH, I Kž-1948/75 od 24. pros.1975. (vid. F. Bačić-Š.Pavlović, Komentar KZ Hr, Zagreb, 2004, str. 1182.).

(Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj: S1 2 K 013147 15 Kžk od
22.10.2015. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]