BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#459
OTVARANJE ZASJEDANJA

Pojmnovno otvaranje zasjedanja znači početak rada na nekom predmetu ali to isto tako ne znači da je glavni pretres počeo (glavni pretres počinje čitanjem optužnice). Zasjedanje otvara sudija odnosno predsjendik vijeća koji objavljuje predmet glavnog pretresa što podrazumijeva saopštavanje imena optuženog i tužitelja kao i navođenje krivičnog djela za koje je optužnica potvrđena.

Od otvaranja zasjedanja pa do njegovog zaključenja sudija odnosno vijeće treba paziti na nadležnost suda. Ukoliko sud nije nadležan do početka glavnog pretresa treba donijeti rješenje o nenadležnosti ako je glavni pretres počeo sud mora donijeti presudu kojom se optužba odbija.

https://forum.ba

Službeni glasnik BiH, broj 23/21 Ustavni sud Bosne[…]

Službeni glasnik BiH, broj 23/21 Ustavni sud Bosne[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 30/21 PRAV[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 30/21 FEDERAL[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja