BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#396
OSOBE KOJE NE POLAŽU ZAKLETVU, ODN. NE DAJU IZJAVU

U zakonu je određeno da zakletvu ne mogu polagati odnosno davati izjavu:
1. osobe koje u vrijeme saslušanja nisu punoljetne (maloljetnici), zato što zbog nedovoljne psihičke zrelosti, oni nisu umogućnosti da shvate značaj zakletve odn. davanje izjave. Zbog toga maloljetnici ne polažu zakletvu odn. ne daju izjavu i tu nema izuzetaka!
2. osobe za koje je dokazano (već postoji pravosnažna presuda) ili za koje postoji osnovana sumnja da su učinile ili učestvovale u kriv. djelu zbog kojeg se saslušavaju (npr. iz nekih razloga u odnosu na te osobe je razdvojen krivični postupak i u njemu se sudi za isto krivično djelo), jer takva osoba ne smije biti prisiljena na davanje iskaza koji bi, s obzirom na zakletvu, morao biti istinit, a za nju štetan. Ovo se naravno odnosi na njeno saslušanje u svojstvu svjedoka.
3. osobe koje zbog duševnog stanja ne mogu da shvate značaj zakletve odn. izjave, obzirom da takva osoba zbog svog psihičkog stanja nije u mogućnosti da to shvati.
Posebno treba naglasiti, da na sve ove okolnosti obavezan da pazi sud po službenoj dužnosti. Pored toga, treba dodati da ukoliko sud u tom pogledu napravi pogrešku, pa takve osobe polože zakletvu, onda to nema nikakvih procesnih posljedica, već se smatra da zakletva nije položena.

https://www.advokat.attorney
Lažna optužba silovanja

Najlaksa i najbolja bi ti bila izjava napisana lij[…]

Iancu protiv Rumunije

Iancu protiv Rumunije (br. 62915/17), 23.2.2[…]

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE[…]

Uslovi za izbor, sadržaj prijave i disciplinska […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja