BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
#80
OPŠTE PREDPOSTAVKE ZA ZAKLJUČIVANJE PUNOVAŽNOG UGOVORA:

1. saglasnost volja ugovornih strana o bitnim elementima ugovora,
2. da je predmet obaveze moguć, dopušten, određen ili barem odrediv,
3. da postoji osnova (cilj, svrha, razlog) ugovorne obaveze i da je ta osnova dopuštena,
4. da su ugovorne strane sposobne za zaključenje ugovora, (Poslovnu sposobnost fizička lica stiču sa navršenih 18 godina života pod pretpostavkom da je takvo lice duševno zdravo. Lice starije od 15 godina djelomično je poslovno sposobno i može zaključiti punovažan ugovor o radu i slobodno raspolagati svojom zaradom. Lice starije od 16 godina koje je zaključilo brak sa odobrenjem suda, također može zaključiti punovažan ugovor jer je time stekao poslovnu sposobnost. Pravna lica tu sposobnost stiču upisom u javni registar.)
5. kod nekih ugovora zakonom je propisana posebna forma (npr. pismena).

http://www.advokat.attorney
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]