BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
#80
OPŠTE PREDPOSTAVKE ZA ZAKLJUČIVANJE PUNOVAŽNOG UGOVORA:

1. saglasnost volja ugovornih strana o bitnim elementima ugovora,
2. da je predmet obaveze moguć, dopušten, određen ili barem odrediv,
3. da postoji osnova (cilj, svrha, razlog) ugovorne obaveze i da je ta osnova dopuštena,
4. da su ugovorne strane sposobne za zaključenje ugovora, (Poslovnu sposobnost fizička lica stiču sa navršenih 18 godina života pod pretpostavkom da je takvo lice duševno zdravo. Lice starije od 15 godina djelomično je poslovno sposobno i može zaključiti punovažan ugovor o radu i slobodno raspolagati svojom zaradom. Lice starije od 16 godina koje je zaključilo brak sa odobrenjem suda, također može zaključiti punovažan ugovor jer je time stekao poslovnu sposobnost. Pravna lica tu sposobnost stiču upisom u javni registar.)
5. kod nekih ugovora zakonom je propisana posebna forma (npr. pismena).

http://www.advokat.attorney

Službeni glasnik BiH, broj 66/23 ODLUKA VISOKOG PR[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 73/23 Na osno[…]