BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#3105
Opis radnje izvršenja krivičnog djela u optužnici (član 227. stav 1. tačka c) ZKP BiH)

Radnja izvršenja, čije preduzimanje dovodi do nastupanja zabranjene posljedice, mora biti detaljno opisana u činjeničnom supstratu optužnice tako što će obuhvatiti sva bitna obilježja krivičnog djela, što podrazumijeva opise pojedinačnih uloga i protivpravnih radnji optuženih.

Iz obrazloženja:


4 Član 193. stav 2. daje mogućnost potraživanja: naknade štete; povrat stvari ili poništavanje određenog pravnog posla.Opis djela podrazumijeva radnju izvršenja iz koje će dalje proizilaziti bitna obilježja krivičnog djela. Radnja krivičnog djela, dakle, predstavlja konstitutivni element svakog krivičnog djela i putem iste se vrši procjenjivanje postojanja krivičnog djela. Zbog toga radnja izvršenja, čije preduzimanje dovodi do nastupanja zabranjene posljedice, prilikom opisa djela kroz činjenični supstrat optužnice, mora biti detaljno opisana. Ovo je neophodno zbog toga što je radnja izvršenja polazna osnova za razmatranje postojanja krivičnog djela i krivične odgovornosti.

U konkretnom slučaju, u tačkama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19,
20, 22, 25, 27, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48 i 49 optužnice, ni na
koji način nije spomenuto lice I.M., čime je opis krivičnopravnog djelovanja ovog lica u potpunosti izostao, iako se optuženi M. optužnicom tereti za počinjenje radnji opisanih u ovim tačkama optužnice.

Takođe, tačke 7, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 39 i 42 optužnice, ne sadrže opis radnji počinjenja krivičnog djela kako optuženog I.M., tako ni optuženog B.G., već su kao počinioci krivičnog djela navedeni njima poznati članovi grupe za organizovani kriminal (tačke 7,18, 28, 33, 37, 39 i 42 optužnice), članovi grupe za organizovani kriminal (tačka 29. optužnice), odnosno članovi grupe za organizovani kriminal poznati licu RB (tačka 35. optužnice).

Sud ističe da formulacija njima poznati članovi grupe za organizovani kriminal predali krivotvorenu dokumentaciju ne upućuje na zaključak da su optuženi izvršioci krivičnog djela, niti da su upoznati sa radnjom počinjenja krivičnog djela. Takođe, sintagme članovi grupe za organizovani kriminal kao i članovi grupe za organizovani kriminal poznati licu RB predstavljaju neodređen skup osoba koje su izvršile predaju krivotvorene dokumentacije, pa iz ovakvih formulacija nisu vidljivi individualni doprinosi pojedinih članova grupe u radnji predaje krivotvorene dokumentacije, zbog čega Sud nije mogao utvrditi postojanje osnovane sumnje da su B.G. i I.M. učestvovali u ovim radnjama.

Na ovakav način su u pomenutim tačkama optužnice u potpunosti izostali opisi uloga i eventualnih protivpravnih radnji optuženih, kojima bi se stekla obilježja krivičnog djela za koja se u optužnici tvrdi da su ih isti počinili.

(Rješenje sudije za prethodno saslušanje Suda BiH broj: S1 2 K 028082
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]