BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Medunarodno privatno pravo i Medunarodno javno pravo
User avatar
By pravnik
#1731
Onečišćenje atmosfere

Zagađenje zraka je najteži i najteže rješiv problem za budućnost čovječanstva. Vrste i uzroci onečišćenja se mogu ugrubo podijeliti na one:
a. iz nuklearnih izvora – ovo područje je relativno dobro pokriveno pravilima pozitivnog međunarodnog prava. U Moski je 1963. potpisan «Ugovor o zabrani pokusa nuklearnim oružjem u zraku»  stranke us se obavezale da će zabraniti, spriječiti i da neće vršiti pokusne eksplozije nad bilo kom mjestu pod svojom vlašću, i to u zraku, pod vodom i zemljom. (Od nuklearnih sila, Francuska i Kina nisu nikad postale članice)

b. ostalog porijekla – ispuštanje štetnih plinova ima štetne posljedice po čitav naš planet. Ne postoji sveobuhvatan režim u svrhu prevencije, smanjenja ili čak eliminacije štetnih posljedica po okoliš u «biosferi».


https://www.pravobih.com/

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]