BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#492
ODUSTAJANJE OD ŽALBE

Nakon što sud donese presudu prestaju njegova ovlašćenja u smislu eventualnog žalbenog postupka pa jedino od dispozicije volje stranaka ovisi da li će doći do žalbenog postupka. Kada se ovo ima u vidu onda je jasno da je zakonodavac poštovao dispoziciju volje stranaka što je sve povezano sa njihovim pravom da se odreknu ili odustanu od već izjavljene žalbe pod propisanim uvjetima.
Odricanje od prava na žalbu se sastoji od izjave ovlaštene osobe da neće koristiti žalbu protiv presude, a odustajanje od žalbe znači da je ovlaštena osoba dala izjavu da povlači blagovremeno podnesenu žalbu. Pravno dejstvo imaju samo ovlaštenih osoba. Tako npr kako branitelj tako ni druge osobe koje mogu izjaviti žalbu u korist optuženog ne mogu dati izjavu da odustaju od žalbe uključujući i onu žalbu koju su osobe napisale.
Optuženi se može odreći prava na žalbu tek nakon što mu je presuda dostavljena.
Od toga je napravljen izuzetak tako da se optuženi može odreći od prava na žalbu i prije toga ukoliko su ispunjena dva uvjeta a to su:
1) ako se tužitelj odrekao prava na žalbu i
2) ako optuženi po presudi ne bi trebao izdržavati kaznu zatvora - To će biti u slučaju ako mu je izrečena novčana kazna, uvjetna osuda, ako je oglašen krivim a oslobođen je kazne, ako mu je izrečena kazna zatvora izdržana u izračunavanje pritvora npr. bio je u pritvoru 6 mjeseci i izrečena mu kazna zatvora od 6 mjeseci.
Do donošenja odluke vijeća apelacionog odjeljenja optuženi može odustati od svoje žalbe kao i žalbe koja je izjavljena u njegovu korist.
Optuženi jedino ne može odustati od žalbe koju je izjavio tužitelj u njegovu korist (nikada se to nije desilo).
Tužitelj se može odreći od prava na žalbu odmah nakon objavljivanja presude a može odustati od izjavljene žalbe prije nego što apelaciono vijeće donese odluku.


http://www.forum-bosanskog-naroda.de

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]