BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#1495
Odlučivanje o imovinskopravnom zahtjevu oštećenih

U situaciji ako se postupak protiv drugih optuženih vodi naknadno, nakon što je postupak protiv jednog od optuženih završen, a oštećeni je u ovom prethodnom postupku naplatio svoj imovinskopravni zahtjev u cjelosti, onda se u drugom postupku neće donositi odluka o imovinskopravnom zahtjevu, ali će se u obrazloženju presude naznačiti upravo to da je oštećeni, u ranijem pravomoćnom postupku, realizirao i ostvario svoj imovinskopravni zahtjev.

Iz obrazloženja:


Suprotno prigovoru branilaca, apelaciono vijeće nalazi pravilnom i zakonitom odluku prvostepenog vijeća da opuženog V.Lj. obaveže na isplatu cijelog iznosa štete oštećenima, na ime postavljenog imovinskopravnog zahtjeva, obzirom da se protiv ostalih optuženih obuhvaćenim optužnicom Tužilaštva broj: T20 0 KT 002654 12 od 28.08.2013. godine vodi razdvojeni postupak/postupci. Solidarno obavezivanje i drugih lica koja su obuhvaćena navedenom optužnicom, bi predstavljalo prejudiciranje ishoda drugog krivičnog postupka. Stoga apelaciono vijeće napominje braniocima da se u situaciji ako se postupak protiv drugih optuženih vodi naknadno nakon što je postupak protiv jednog od optuženih završen, a oštećeni je u ovom prethodnom postupku naplatilo svoj imovinskopravni zahtjev u cijelosti, onda se u drugom postupku neće donositi nikakva odluka o imovinskopravnom zahtjevu, ali će se u obrazloženju presude naznačiti upravo to da je oštećeni, u ranijem pravomoćnom postupku, realizirao i ostvario svoj


imovinskopravni zahtjev1. Takođe, imajući u vidu da će se pitanje solidarne odgovornosti2 tek naknadno razmatrati, nakon pravomoćnog okončanja drugog krivičnog postupka koji se vodi po predmetnoj optužnici, sljedstveno tome optuženi V.Lj. će eventualno imati pravo na regres3 koji propisuje odredba člana
208. ZOO FBiH/RS4.

(Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja, broj S1 2 K 013756 15 Kž 3 od
10.03.2016. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]