BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#100
ODGOVORNOST VIŠE LICA ZA ISTU ŠTETU

- Više lica mogu odgovarati za istu štetu ako je ona prouzrokovana na jedan od slijedećih načina:
1) ako su neposrednom zajedničkom radnjama prouzrokovali štetu;
2) ako je posrednom radnjom jedan uticao da drugi načini štetu;
3) ako su radili nezavisno jedan od drugog (bez dogovora) nezavisnim samostalnim radnjama prouzrokovala istu štetu, a pri tome se ne mogu utvrditi udjeli u prouzrokovanju štete;
4) ako je nesumnjivo da su štetu prouzrokovala dva ili više lica, koja su na neki način povezana, a ne može se utvrditi ko je od njih štetu prouzrokovao
5) naručilac i izvođač radova na nekretninama za štetu nastalu tim radovima trećim licima odgovaraju zajednički.
- U svim navedenim slučajevima štetnici odgovaraju u granicama svoga doprinosa ukoliko je taj doprinos moguće utvrditi. U suprotnom, odgovaraju solidarno.
- Ako jedan od štetnika isplati oštećenom cijeli iznos štete, onda ima pravo da od drugih štetnika u posebnoj regresnoj parnici traži naknadu za njihovo učešće za prouzrokovanje štete. Sud ovdje pokušava utvrditi doprinos svakog od učesnika, a ukoliko u tome uspije obavezaće svakoga od njih na isplatu naknade u jednakim dijelovima.

Izvor: Attorney
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]