BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#98
NOVČANA NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE

- Ova naknada se u pravilu dosuđuje za pretrpljene:
1. fizičke bolove,
2. psihičke bolove i
3. strah.
- Fizički bol može uzrokovan:
a) tjelesnom povredom,
b) operativnim zahtvatom,
c) za vrijeme liječenja,
d) poslije završenog liječenja (povrede vremena).
- Duševni bol može biti uzrokovan:
1) zbog smanjene životne aktivnosti - može biti uzrokovan smanjenom pokretljivosti ruke, noge i dr. oblicima invalidnosti kojima je umanjena životna aktivnost.
2) zbog unakaženosti - unakaženost u pravilu uzrokuje psihički bol.
3) zbog povrede ugleda, časti, slobode - naknada se dosuđuje zbog psihičkog bola koji oštećeni trpi.
4) zbog smrti ili teškog invaliditeta bliskog srodnika - pravo na naknadu zbog smrti bliskog srodnika pripada članovima najuže porodice (bračnom drugu, djeci, i roditeljima), a braći, sestrama i vanbračnom drugu samo ako su sa oštećenim živjeli u trajnoj zajednici. (pita na ispitu). Pravo na naknadu zbog invaliditeta bliskog srodnika ne pripada braći i sestrama nevezano da li su živjeli u zajednici sa oštećenim.
5) zbog kažnjive preljube, obljube, bludnih radnji - ako je neko prevarom, prinudom ili zloupotrebom odnosa podčinjenosti ili zavisnosti naveden na kažnjivu obljubu ili dr. kažnjivu bludnu radnju, on tada ima pravo na naknadu zbog pretrpljenih duševnih bolova.
- Pretrpljeni strah - je osnov za naknadu nematerijalne štete ako je znatnog intenziteta i ako traje relativno duže tako da opravdava dosuđenja novčane naknade.
- U sporovima povodom određivanja nematerijalne štete angažuju se vještaci – stručnjaci medicinske struke koji utvrđuju postojanje bolova i straha, njihov intenzitet i trajanje.
- Visina naknade se određuje prema okolnostima u vrijeme donošenja presude, uz pravo tužioca (oštećenog) na zatezne kamate od donošenja presude pa do isplate.

Izvor: Attorney
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]