BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
#4074
NIŠTAVOST ODREDBE UGOVORA KOJA PREDVIĐA GUBITAK PRAVA NA ISPLATU OSIGURANE SUME
Zakon o obligacionim odnosima

član 918

Osiguranik ne gubi pravo na isplatu osigurane sume, ako poslije nastupanja osiguranog slučaja ne izvrši neku od propisanih ili ugovorenih obaveza kao što je pokušaj rješavanja mirnim putem prije pokretanja sudskog postupka, jer ni Opća ni Dopunska pravila osiguranja ne mogu ugovaraču osiguranja davati manje prava od onih koja mu daje zakon.

Obrazloženje:

"Suprotno žalbenom rezonovanju, pravilno je prvostepeni sud odbio prigovor tuženog da je tužitelj izgubio pravo na naknadu štete, jer da je prije pokretanja sudskog postupka bio dužan spor pokušati riješiti mirnim putem, u skladu sa članom 19. ZOO i članom 11. tačka 6. Općih pravila, budući da prema odredbi člana 917. stav 2. ZOO propuštanje osiguranika da osiguravača obavijesti o nastupanju osiguranog slučaja u propisanom roku, ne može imati za posljedicu gubitak prava na naknadu, na osnovu ugovora o osiguranju, već je osiguranik samo u obavezi da naknadi štetu osiguravaču, ukoliko ju je on pretrpio, zbog propuštanja roka iz stava 1. člana 917. navedenog zakona.

S tim u vezi ima se uzeti relevantnom i odredba člana 918. ZOO, kojom je propisano da su ništave odredbe ugovora koje predviđaju gubitak prava na naknadu ili svotu osiguranja, ako osiguranik poslije nastupanja osiguranog slučaja ne izvrši neku od propisanih ili ugovorenih obaveza. Dakle, ni Opća ni Dopunska pravila osiguranja ne mogu ugovaraču osiguranja davati manje prava od onih koja mu daje zakon."(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, 32 0 P 113001 12 Gž od 13.4.2016. godine)

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]