BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#90
NIŠTAVI UGOVORI

- Ugovor je ništav ako je protivan:
1. ustavom utvrđenim načelima društvenog uređenja,
2. prinudnim propisima i
3. moralu društva.
Ovakav ugovor je protivan javnom poretku jer vrijeđa opšte drušvene interese.
- Posljedice ništavosti:
1) Ako ugovarači nisu ispunili obaveze – otpada obaveza izvšenja,
2) Ako su obje ili jedna ugovorna strana ispunile obaveze – treba izvršiti restituciju (vraćanje primljenog), pri čemu sud može odbiti zahtjev za restituciju pod uslovom da restituciju traži nesavjesna strana,
3) Ako restitucija nije moguća – postoji obaveza isplate novčane naknade,
4) Kriva ug. strana može biti obavezana na naknadu štete koju je druga strana pretrpila.
- Dakle, ništavi ugovori ne proizvode pravno dejstvo. U tom slučaju ide se tužbom za utvrđenje a donosi se deklaratorna presuda.
- Na ništavost sud pazi po službenoj dužnosti, a pravo na isticanje ništavosti ne zastarjeva.
- Pravo da zahtjeva utvrđenje ništavosti ima svako zainteresovano lice i nadležni tužilac.

Službeni glasnik BiH, broj 66/23 ODLUKA VISOKOG PR[…]