BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#3380
Nesaglasnost objavljene presude i pismenog otpravka
(odredba člana 297. stav 1. tačka k) ZKP BiH)


Pismeno izrađena presuda mora potpuno odgovarati presudi koja je objavljena.

Iz obrazloženja:

Članom 290. stav 1. ZKP BiH izričito je propisano da “pismeno izrađena presuda mora potpuno odgovarati presudi koja je objavljena”. Navedena odredba ZKPdakle ne ostavlja nimalo prostora za eventualne, naknadne korekcije u pismenom otpravku presude, a što je u konkretnoj situaciji bio slučaj. Razumljivo, navedena zakonska odredba se isključivo odnosi na izreku, budući da prilikom objavljivanja presude sud objavljuje izreku donesene presude (čitanjem izreke iz zapisnika o glavnom pretresu koja predstavlja izvornik), dok se razlozi samo ukratko saopštavaju, a detaljnije navode u pismenom otpravku.

Naknadne korekcije izreke objavljene presude, dakle, nisu dozvoljene, a kako je to ipak učinjeno, to je imalo za posljedicu i nesaglasnost (protivrječnost) između izvornika presude i razloga koji su kao potkrjepa u konkretnom navedeni, na što su sve žalbe optuženih osnovano ukazale.

Naime, evidentno je da je pobijana presuda u svojim razlozima, prilikom ocjene i izvođenja pravnih zaključaka na osnovu rezulatata provedenih dokaza, išla izvan okvira onog što je izrekom utvrđeno, upravo rukovodeći se izrekom koja je sastavni dio njenog pismenog otpravka, a ne izvornika, čime je izreka presude protivrječna svojim razlozima što je u konačnom rezultiralo i bitnom povredom odredaba krivičnog postupka iz člana 297. stav 1. tačka k) ZKP BiH.

(Rješenje o ukidanju prvostepene presude broj X-KRŽ-05/139 (I) od
15.3.2010.godine)

https://forum.ba/
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]