BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#1497
Nepravo ponavljanje krivičnog postupka u vezi sa članom 324a. stav 2. ZKP BiH

Kazna zatvora u trajanju od jedne godine četiri mjeseca i petnaest dana, koja je izrečena u zamjenu za novčanu kaznu, predstavlja supletorni zatvor, odnosno ista je način izvršenja neplaćene novčane kazne, te nema obilježja i svrhu koju ima kazna zatvora izrečena kao glavna kazna, zbog čega se ista nije mogla uzeti kao kriterij za određivanje nadležnosti suda u slučaju nepravog ponavljanja krivičnog postupka.

Iz obrazloženja:


Kada tako zaključuje, ovo Vijeće nalazi da osuđeni u žalbi pogrešno navodi da je Sud BiH prilikom upoređivanja izrečene kazne po presudi istog i presudi Općinskog suda u Zenici trebao uzeti u obzir i zamijenjenu novčanu kaznu kaznom zatvora. Naime, navedena kazna zatvora u trajanju od 1 godine 4 mjeseca i 15 dana, koja je izrečena u zamjenu za novčanu kaznu, predstavlja supletorni zatvor, odnosno ista je način izvršenja neplaćene novčane kazne, te nema obilježja i svrhu koju ima kazna zatvora izrečena kao glavna kazna.
Stoga, prilikom upoređivanja koja od navedenih kazni zatvora je izrečena u dužem trajanju, kako je to i prvostepeni sud primjenio, jedino se mogla uzeti u obzir dužina trajanja izrečene kazne zatvora kao glavne po presudi Suda BiH, što je 1 godina, te izrečene kazne zatvora po presudi Općinskog suda u Zenici, što je 1 godina i 4 mjeseca, iz čega se ispravno zaključuje da je Općinski sud u Zenici izrekao veću kaznu zbog čega je i stvarno nadležan, shodno odredbi člana 324a stav 2. ZKP BiH, da odlučuje o zahtjevu za nepravo ponavljanje postupka.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja, broj S1 3 K 014687 16 Kž 2 od
05.10.2016. godine)

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]