BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#1487
Neovlašteni promet oružjem i vojnom opremom te proizvodima dvojne upotrebe u vezi sa članom 193. stav 6.
KZ BiH


Predmetno motorno vozilo korišteno kao transportno sredstvo, na osnovu zakonske odredbe iz člana 193. stav 6. KZ BiH obavezno se oduzima, što je predviđeno i članom 74. stavom 3. KZ BiH, gdje se navodi da se zakonom može propisati obavezno oduzimanje predmeta.

Iz obrazloženja:


Kako je to i tužilaštvo, u svom odgovoru na izjavljenu žalbu, pravilno navelo, iz dokaza koji su prezentirani, jasno proizilazi da je predmetno putničko motorno vozilo optuženi koristio upravo zbog toga što je pogodno transportno sredstvo, obzirom da je imalo takve gabaritske karakteristike koje su istom omogućile da eksplozivnu napravu sakrije u unutrašnjosti krova motornog vozila.

Slijedom navedenog, Apelaciono vijeće cijeneći imperativnu normu člana 193. stav
6. KZ BiH, kao i utvrđeno činjenično, zaključuje da je predmetno motorno vozilo korišteno kao transportno sredstvo, te zbog toga se isto ima oduzeti. S tim u vezi, bitno je napomenuti da se ovdje ne radi o oduzimanju predmeta na osnovu člana
74. stav 1. i 2. KZ BiH, već se radi o obaveznom oduzimanju predmeta na osnovu zakonske odredbe iz člana 193. stav 6. KZ BiH, a što je predviđeno i stavom 3. spomenutog člana 74. KZ BiH gdje se navodi da se zakonom može propisati obavezno oduzimanje predmeta, što je upravo konkretan slučaj – odredbom člana
193. stav 6. KZ BiH predviđeno je obavezno oduzimanje predmeta.


Dakle, za raspravljanje ovog pitanja, odnosno za predmetno odlučivanje nije odlučujuća činjenica ko je vlasnik predmetnog vozila – transportnog sredstva kojim je prevožena eksplozivna naprava, jer to nije niti relevantno kada se ima u vidu odredba imperativnog karaktera, propisana uz predmetno krivično djelo Neovlašteni promet oružjem i vojnom opremom te proizvodima dvojne upotrebe.

(Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja, broj S1 3 K 019120 16 Kž 4 od
24.03.2016. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]