BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#3282
Neodređene vrijednosti u BiH

Pravno mišljenje u pogledu neodređenih vrijednosti, kao zakonskih obilježja nekih krivičnih djela u Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, usvojeno je na Opštoj sjednici Suda Bosne i Hercegovine, održanoj 07.07.2004. godine, na osnovu člana 13. stav 3. tačka a) Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine.1. Zakonsko obilježje:
“znatna šteta”
“znatna imovinska korist” “veća vrijednost” kod

- krivičnog djela krivotvorenja znakova za vrijednost iz člana 207. stav 2. KZ-a BiH
- krivičnog djela pranja novca iz člana 209. stav 1. KZ-a BiH
- krivičnog djela krijumčarenja iz člana 214. stav 1. KZ-a BiH
- krivičnog djela zloupotrebe autorskih prava iz člana 242. stav 6. KZ-a BiH
- krivičnog djela nedozvoljenog korištenja autorskih prava iz člana 243. stav 5. KZ-a BiH
- krivičnog djela nedozvoljenog korištenja prava proizvođača zvučne snimke iz člana 244. stav 3.
- krivičnog djela nedozvoljenog korištenja prava radiodifuzije iz člana 245. stav 2. KZ-a BiH
- krivičnog djela nedozvoljene distribucije satelitskog signala iz člana 246. stav 2. KZ-a BiH
postoji kada vrijednost znatne imovinske koristi, vrijednosti ili šteta u momentu izvršenja krivičnog djela prelazi iznos od 10.000,00 KM (desethiljada konvertibilnih maraka).2. Zakonsko obilježje
“ozbiljna imovinska šteta” kod

- krivičnog djela neovlašteno pribavljanje i raspolaganje nuklearnim materijalom iz člana
194. stav 1. KZ-a BiH postoji kada vrijednost prouzrokovane imovinske štete prelazi iznos od 30.000,00 KM (trideset hiljada konvertibilnih maraka).3. Zakonsko obilježje
“šteta velikih razmjera”
“imovina većih i velikih razmjera” kod

- krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka (f) i stav 2. tačka (c)
- krivičnog djela neovlašteno pribavljanje i raspolaganje nuklearnim materijalom iz člana 194. stav 2., 3., 4. i 6.
- krivičnog djela otmica zrakoplova ili broda iz člana 197. stav 2.
- krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti zračne ili morske plovidbe iz člana 198. stav 5. i 7. postoji kada šteta u vrijeme izvršenja krivičnog djela prelazi 80.000,00 KM (osamdeset hiljada konvertibilnih maraka).

4. Zakonsko obilježje
“veliko razaranje” kod

- krivičnih djela sa zakonskim obilježjem “veliko razaranje” član 169. stav 1.
- krivičnog djela piratstvo iz člana 196. stav 2.
postoji kada šteta u vrijeme izvršenja krivičnog djela prelazi 100.000,00 KM (stotinu hiljada konvertibilnih maraka).

STAVOVI OPŠTE SJEDNICE SUDA BOSNE I HERCEGOVINE

1.) Prije donošenja rješenja o određivanju pritvora, sudija za prethodni postupak će preispitati osnovanost zahtjeva o određivanju pritvora i u skladu sa članom 5.3. Evropske konvencije o ljudskim pravima saslušati osumnjičenog i razmotriti sva pitanja u vezi lišenja slobode.
(Zaključak Opšte sjednice od 07.10.2004. godine)2.) Kada u smislu člana 231. (3) ZKP-a, sudija za prethodno saslušanje razmatra sporazum o priznanju krivnje, u slučaju prihvatanja sporazuma, izreći će i presudu u smislu člana
231. (5) ZKP-a.
(Zaključak Opšte sjednice od 07.10.2004. godine)3.) Kada u toku glavnog pretresa odbrana stavi prijedlog da optuženi svjedoči u svoju korist, optuženi će se saslušati u svojstvu svjedoka i biti ispitan direktno i unakrsno, ukoliko se dobrovoljno odrekao prava na šutnju i kada odluči dati informacije u pogledu činjenica i okolnosti koje se odnose na predmet suđenja.
(Zaključak Opšte sjednice od 26.04.2005. godine)4.) U skladu sa članom 14. ZKP-a BiH i članom 6. (1) Evropske konvencije o ljudskim pravima, (ravnopravnost stranaka-postavka da svaka strana u postupku treba imati iste mogućnosti da izloži svoje argumente i pravo na informaciju o činjenicama i navodima suprotne strane), sud mora, prije donošenja odluke, osigurati da se kopije podnesaka dostavljenih u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku (žalbe na rješenja, zahtjevi i prigovori jedne strane u postupku po kojima je sud obavezan odlučiti), dostave drugoj strani na odgovor, osim u slučajevima podnošenja zahtjeva ovlaštenog tužioca za određivanje pojedinih istražnih radnji i posebnih istražnih radnji.

(Zaključak Opšte sjednice od 24.05.2005. godine)


5.) U smislu člana 34. ZKP-a BiH, odredbe o izuzeću sudija shodno se primjenjuju i na tužitelja i osobe koje su na osnovu zakona ovlaštene da ga zastupaju u postupku, ali to ne znači da će u vezi sa prijedlogom za izuzeće tužitelja, u smislu člana 29. tačka f) ZKP- a BiH, sudija ili raspravno vijeće obustaviti svaki rad na predmetu obzirom da tužitelj, čije se izuzeće zahtjeva, do donošenja odluke Kolegija tužitelja o izuzeću, može preduzimati radnje za koje postoji opasnost od odlaganja. Pri tome, treba imati u vidu da se, u smislu člana 297. stav 1. tačka b) ZKP-a BiH, predviđa bitna povreda odredaba krivičnog postupka samo u slučaju da je na glavnom pretresu učestvovao sudija koji se morao izuzeti, što je razumljivo kada se ima u vidu da sud sudi, a tužitelj je stranka u postupku.


U svakom slučaju, sudiji odnosno vijeću ostavlja se na ocjenu, u vezi sa okolnostima slučaja, potreba prekida postupka.

(Zaključak Opšte sjednice od 30.06.2005. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]