BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#3282
Neodređene vrijednosti u BiH

Pravno mišljenje u pogledu neodređenih vrijednosti, kao zakonskih obilježja nekih krivičnih djela u Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, usvojeno je na Opštoj sjednici Suda Bosne i Hercegovine, održanoj 07.07.2004. godine, na osnovu člana 13. stav 3. tačka a) Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine.1. Zakonsko obilježje:
“znatna šteta”
“znatna imovinska korist” “veća vrijednost” kod

- krivičnog djela krivotvorenja znakova za vrijednost iz člana 207. stav 2. KZ-a BiH
- krivičnog djela pranja novca iz člana 209. stav 1. KZ-a BiH
- krivičnog djela krijumčarenja iz člana 214. stav 1. KZ-a BiH
- krivičnog djela zloupotrebe autorskih prava iz člana 242. stav 6. KZ-a BiH
- krivičnog djela nedozvoljenog korištenja autorskih prava iz člana 243. stav 5. KZ-a BiH
- krivičnog djela nedozvoljenog korištenja prava proizvođača zvučne snimke iz člana 244. stav 3.
- krivičnog djela nedozvoljenog korištenja prava radiodifuzije iz člana 245. stav 2. KZ-a BiH
- krivičnog djela nedozvoljene distribucije satelitskog signala iz člana 246. stav 2. KZ-a BiH
postoji kada vrijednost znatne imovinske koristi, vrijednosti ili šteta u momentu izvršenja krivičnog djela prelazi iznos od 10.000,00 KM (desethiljada konvertibilnih maraka).2. Zakonsko obilježje
“ozbiljna imovinska šteta” kod

- krivičnog djela neovlašteno pribavljanje i raspolaganje nuklearnim materijalom iz člana
194. stav 1. KZ-a BiH postoji kada vrijednost prouzrokovane imovinske štete prelazi iznos od 30.000,00 KM (trideset hiljada konvertibilnih maraka).3. Zakonsko obilježje
“šteta velikih razmjera”
“imovina većih i velikih razmjera” kod

- krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka (f) i stav 2. tačka (c)
- krivičnog djela neovlašteno pribavljanje i raspolaganje nuklearnim materijalom iz člana 194. stav 2., 3., 4. i 6.
- krivičnog djela otmica zrakoplova ili broda iz člana 197. stav 2.
- krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti zračne ili morske plovidbe iz člana 198. stav 5. i 7. postoji kada šteta u vrijeme izvršenja krivičnog djela prelazi 80.000,00 KM (osamdeset hiljada konvertibilnih maraka).

4. Zakonsko obilježje
“veliko razaranje” kod

- krivičnih djela sa zakonskim obilježjem “veliko razaranje” član 169. stav 1.
- krivičnog djela piratstvo iz člana 196. stav 2.
postoji kada šteta u vrijeme izvršenja krivičnog djela prelazi 100.000,00 KM (stotinu hiljada konvertibilnih maraka).

STAVOVI OPŠTE SJEDNICE SUDA BOSNE I HERCEGOVINE

1.) Prije donošenja rješenja o određivanju pritvora, sudija za prethodni postupak će preispitati osnovanost zahtjeva o određivanju pritvora i u skladu sa članom 5.3. Evropske konvencije o ljudskim pravima saslušati osumnjičenog i razmotriti sva pitanja u vezi lišenja slobode.
(Zaključak Opšte sjednice od 07.10.2004. godine)2.) Kada u smislu člana 231. (3) ZKP-a, sudija za prethodno saslušanje razmatra sporazum o priznanju krivnje, u slučaju prihvatanja sporazuma, izreći će i presudu u smislu člana
231. (5) ZKP-a.
(Zaključak Opšte sjednice od 07.10.2004. godine)3.) Kada u toku glavnog pretresa odbrana stavi prijedlog da optuženi svjedoči u svoju korist, optuženi će se saslušati u svojstvu svjedoka i biti ispitan direktno i unakrsno, ukoliko se dobrovoljno odrekao prava na šutnju i kada odluči dati informacije u pogledu činjenica i okolnosti koje se odnose na predmet suđenja.
(Zaključak Opšte sjednice od 26.04.2005. godine)4.) U skladu sa članom 14. ZKP-a BiH i članom 6. (1) Evropske konvencije o ljudskim pravima, (ravnopravnost stranaka-postavka da svaka strana u postupku treba imati iste mogućnosti da izloži svoje argumente i pravo na informaciju o činjenicama i navodima suprotne strane), sud mora, prije donošenja odluke, osigurati da se kopije podnesaka dostavljenih u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku (žalbe na rješenja, zahtjevi i prigovori jedne strane u postupku po kojima je sud obavezan odlučiti), dostave drugoj strani na odgovor, osim u slučajevima podnošenja zahtjeva ovlaštenog tužioca za određivanje pojedinih istražnih radnji i posebnih istražnih radnji.

(Zaključak Opšte sjednice od 24.05.2005. godine)


5.) U smislu člana 34. ZKP-a BiH, odredbe o izuzeću sudija shodno se primjenjuju i na tužitelja i osobe koje su na osnovu zakona ovlaštene da ga zastupaju u postupku, ali to ne znači da će u vezi sa prijedlogom za izuzeće tužitelja, u smislu člana 29. tačka f) ZKP- a BiH, sudija ili raspravno vijeće obustaviti svaki rad na predmetu obzirom da tužitelj, čije se izuzeće zahtjeva, do donošenja odluke Kolegija tužitelja o izuzeću, može preduzimati radnje za koje postoji opasnost od odlaganja. Pri tome, treba imati u vidu da se, u smislu člana 297. stav 1. tačka b) ZKP-a BiH, predviđa bitna povreda odredaba krivičnog postupka samo u slučaju da je na glavnom pretresu učestvovao sudija koji se morao izuzeti, što je razumljivo kada se ima u vidu da sud sudi, a tužitelj je stranka u postupku.


U svakom slučaju, sudiji odnosno vijeću ostavlja se na ocjenu, u vezi sa okolnostima slučaja, potreba prekida postupka.

(Zaključak Opšte sjednice od 30.06.2005. godine)

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]