BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#460
NEDOLAZAK TUŽIOCA NA GLAVNI PRETRES

Ukoliko tužitelj ili osoba koja ga zamjenjuje ne dođe na glavni pretres isti se mora odložiti. Ovo zbog toga jer se ni pod kojim uvjetima glavni pretres ne može održati ukoliko nije prisutan tužitelj. Ako bi se desilo da se glavni pretres održi bez prisustva tužitelja u tom slučaju je učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka zbog koje se ukoliko bude izjavljena žalba presuda mora ukinuti.
Zakon je predvidio sankcioniranje izostanka tižitelja sa glavnog pretresa pod uvjetom da je isti odložen zbog njegovog izostanka. (međutim, ukoliko je do odlaganja došlo iznekog drugog razloga, kao što je izostanak sudije onda je takvo kažnjavanje isključeno)
Postoji obaveza sudije odnosno predsjednika vijeća da pozove tužitelja kako bi ovaj iznio razloge zbog kojih je izostao i ukoliko su opravdani (npr prije suđenja pozlilo) neće biti kažnjen a u protivnom ako nije bilo opravdan razloga može se kazniti novčanom kaznom do 5000 KM. Sud donosi rješenje.
Protiv tog rješenja je dozvoljena žalba.

https://forum.ba

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]