BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#380
NAREDBA ZA PRETRESANJE

Sud može izdati naredbu za pretresanje pod uslovima propisanim ovim zakonom.
Naredbu za pretresanje može izdati sud na zahtjev tužioca ili na zahtjev ovlaštenih službenih osoba koje su dobile odobrenje od tužioca.
Dakle potreban je zahtjev tužioca ili zahtjev ovlaštenih službenih lica. koje su za isticanje zahtjeva dobile odobrenje od tužioca, što znači da sud ne može po službenoj dužnosti izdati naredbu za pretresanje bez obzira što su ispunjeni materijalni uslovi za pretresanje. Od ovog principijelnog rješenja izuzetak je moguć na glavnoj raspravi, s obzirom da se izvode i dokazi čije izvođenje naredi sudija, odn. sudsko vijeće.

https://www.advokat.attorney

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O ZAŠTITI I POSTUPA[…]

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FAKTORINGU F[…]

RAZVOD BRAKA u BiH

Postovani...u braku sam 12 godina i zelio bih poni[…]

Felix Guţu protiv Moldavije i Pasquini protiv Sa[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja