BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By Lega
#3471
Nalog za protjerivanje stranog lica

Levakovic v. Denmark, br. 7841/14
23.10.2018. godine Odjel IIPodnosilac aplikacije (Hrvatski državljanin) stigao je u Dansku 1987. godine u dobi od devet mjeseci. Žalba po članu 8. zbog naloga za protjerivanje (2013. godine) koji je donesen nakon većeg broja ozbiljnih osuda. Kada se slučaj odnosi na doseljenog migranta, koji je zakonito proveo čitav ili veći dio svog djetinjstva u zemlji domaćinu, potrebni su „veoma ozbiljni razlozi za opravdavanje protjerivanja”.

Nema povrede člana 8.
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja