Page 1 of 1

Nalog za protjerivanje stranog lica

Posted: Sun Oct 06, 2019 12:05 pm
by LegaForum
Nalog za protjerivanje stranog lica

Levakovic v. Denmark, br. 7841/14
23.10.2018. godine Odjel IIPodnosilac aplikacije (Hrvatski državljanin) stigao je u Dansku 1987. godine u dobi od devet mjeseci. Žalba po članu 8. zbog naloga za protjerivanje (2013. godine) koji je donesen nakon većeg broja ozbiljnih osuda. Kada se slučaj odnosi na doseljenog migranta, koji je zakonito proveo čitav ili veći dio svog djetinjstva u zemlji domaćinu, potrebni su „veoma ozbiljni razlozi za opravdavanje protjerivanja”.

Nema povrede člana 8.