BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#213
NAČELO LEGITIMITETA (osnov zakonitosti)

Osnova i granice krivičnopravne prinude
Krivična djela i krivičnopravne sankcije propisuju se samo za ona ponašanja kojima se ugrožavaju ili povrjeđuju osobne slobode i prava čovjeka, te druga prava i društvene vrijednosti zajamčene i zaštićene Ustavom i međunarodnim pravom - da se njihova zaštita ne bi mogla osmaterijaiti bez krivičnopravne prinude.
Propisivanje krivičnih djela i vrste i mjere krivičnopravnih sankcija zasniva se na nužnosti primjene krivičnopravne prinude i njenoj razmjernosti jačini opasnosti za osobne slobode i prava čovjeka, te druge osnovne vrijednosti.

http://bosna-forum.eu

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]