BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#223
Mjesto izvršenja krivičnog djela

Posljedica se najčešće dešava u mjestu radnje, ali kod distancionih krivičnih djela, radnja može biti u jednom, a posljedica u drugom mjestu.
Naš zakon je prihvatio „kriterij ubikviteta“. Krivično djelo je izvršeno u mjestu gdje je učinilac radio ili je bio dužan da radi, tako i u mjestu gdje je posljedica nastupila.

Značaj mjesta izvršenja krivičnog djela:
- Prema mjestu izvršenja djela određuje se koji će se zakon primjeniti na učinioca. Ovo je naročito značajno kod distancionih krivičnih djela i tzv. tranzitnih krivičnih djela sa elementom inostranosti, npr. paket sa eksplozivom utovaren je u našoj zemlji u avion ili voz koji saobraća prema inostranstvu.
- Mjesto izvršenja djela značajno je i za određivanje mjesno nadležnog suda.

http://bosna-forum.eu
RAZVOD BRAKA u BiH

Pravoslavna ili katolička crkva? Najbolje bi bilo[…]

Doroż protiv Poljske

Doroż protiv Poljske 29.10.2020. Povreda član[…]

Aplikacija odbačena kao ratione personae nedopusti[…]

Ayetullah Ay protiv Turske Povreda člana 6. s[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja