BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#223
Mjesto izvršenja krivičnog djela

Posljedica se najčešće dešava u mjestu radnje, ali kod distancionih krivičnih djela, radnja može biti u jednom, a posljedica u drugom mjestu.
Naš zakon je prihvatio „kriterij ubikviteta“. Krivično djelo je izvršeno u mjestu gdje je učinilac radio ili je bio dužan da radi, tako i u mjestu gdje je posljedica nastupila.

Značaj mjesta izvršenja krivičnog djela:
- Prema mjestu izvršenja djela određuje se koji će se zakon primjeniti na učinioca. Ovo je naročito značajno kod distancionih krivičnih djela i tzv. tranzitnih krivičnih djela sa elementom inostranosti, npr. paket sa eksplozivom utovaren je u našoj zemlji u avion ili voz koji saobraća prema inostranstvu.
- Mjesto izvršenja djela značajno je i za određivanje mjesno nadležnog suda.

http://bosna-forum.eu

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja […]

Stjecanje bosanskog drzavljanstva

Citam zakon o drzavljanstvu BIH, i nikako ne k[…]