BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Medunarodno privatno pravo i Medunarodno javno pravo
User avatar
By pravnik
#1710
Legislacija» u običajnom pravu:

Običajni proces države nastoje različitim aktima svjesno pospješivati ili usmjeravati u željenom pravcu razvoja.
Najvažniji način utjecanja na običajni proces jeste pripremanje i usvajanje konvencija o kodifikaciji i progresivnom razvoju neke grane međunarodnog prava. Ta praksa se masovno primjenjivala nakon završetka II svj. rata.

Progresivni razvoj je u Povelji UN-a spomenut ispred kodifikacije! Ove 2 funkcije nisu jasno razdvoljene. Tako su u većini konvencija te vrste izmiješani propisi koji očituju već postojeća pravila općeg običajnog prava s prijedlozima de lege ferenda. U tekstovima konvencija te vrste moguće je razlikovati 4 vrste pravila:

a. Ugovorni propisi o čistoj kodifikaciji – to su pravila koja očituju već postojeće pravo. To su propisi koji su još ranije prerasli u opće običajno pravilo  samo odražavaju postojeća pravila na snazi. (tzv. «konverzija» običajnih pravila u pisana pravila)
b. Propisi koji čine progresivni razvoj međ. prava – ova pravila kristaliziraju postojeću praksu u novo običajno pravilo. Prije usvajanja konvencije praksa država još nije postala jednoobrazna, a dotična pravila nisu bila prihvaćena kao pravo od potrebne većine država u svijetu. Donošenje konvencije može utjecati na okončanje tog procesa.

c. «Legislacija» međunarodnog prava putem konvencije – ovdje spadaju propisi koji predviđaju potpuno nova rješenja za nove odnose i novonastale objektivne situacije. Taj običajni proces nije još ni otpočeo, a ova pravila se ne mogu potkrijepiti postojećom praksom.  ona su neophodna kada se za konferencijskim stolom žele uskladiti oprečni i posebni interesi velikog broja država.

Ta pravila ne smiju biti podložna bilo kakvim rezervama stranaka konvencije.

d. Konvencije «o kodifikaciji» ne mogu biti bez kontraktualnih propisa  iz samog njihovog teksta proizilazi namjera stvaranja prava i dužnosti isključivo za njihove stranke.

https://www.pravobih.com/

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]