BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#242
Kazna zatvora

Član 43. KZ FBiH - Kazna zatvora:
(1) Kazna zatvora ne može biti kraća od 30 dana ni duža od 20 godina.
(2) Kazna zatvora izriče se na pune godine i mjesece, a do šest mjeseci i na pune dane.
(3) Kazna zatvora iz st. (1) i (2) ovog člana ne može se izreći maloljetnicima. Maloljetnicima se može izreći kazna maloljetničkog zatvora pod uslovima propisanim glavom X (PRAVILA O VASPITNIM PREPORUKAMA, VASPITNIM MJERAMA I O KAŽNJAVANJU MALOLJETNIKA) ovog zakona. Kazna maloljetničkog zatvora po svojoj je svrsi, prirodi, trajanju i načinu izvršenja posebna kazna lišenja slobode.

U našem krivičnom zakonodavstvu kazna zatvora je osnovna krivična sankcija.
Ona je propisana za svako krivično djelo, nekada kao jedina kazna a nekada alternativno sa novčanom kaznom.
Kazna zatvora je vremenska kazna koja se izriče u rasponu od 30 dana do 20 godina. Dakle, opšti minimum je 30 dana a opšti maksimum 20 godina. Proizilazi dakle da se naš zakon opredijelio za sistem relativno određenih kazni, što znači da zakon za svako kriv. djelo propisuje kaznu u određenim okvirima, određujući njenu donju u gornju granicu. Nekada je određena i jedna i druga granica, a nekada samo jedna od njih, odn. samo posebni minimum ili posebni maksimum kazne zatvora. U slučajevima kada je određena samo donja granica, kao gornja granica kazne uzima se opšti maksimum, a u obrnutom slučaju, kada je određena samo gornja granica, kao donja granica uzima se opšti minimum od 30 dana.
Kada se radi o granicama kazne za jedno krivično djelo u okviru kojih sud može odmjeriti kaznu, treba imati u vidu i alternativni način propisivanja kazne. U takvim slučajevima, između dvije kazne zatvora od kojih svaka može biti glavna, sud bira jednu od njih i izriče je kao glavnu. Naš zakon ni u jednom slučaju zatvor ne propisuje kumulativno sa novčanom kaznom, osim u slučaju krivičnih djela učinjenih iz koristoljublja kod kojih je predviđena ova mogućnost.
Za razliku od nekih kriv. zakonodavstava, naš zakon ne predviđa mogućnost prekoračenja opšteg maksimuma kazne ni u slučaju sticaja krivičnih djela. Visina jedinstvene kazne zatvora u takvim slučajevima može dostići opšti maksimum, ali u slučajevima sticaja djela sa propisanom kaznom zatvora do 3 godine, jedinstvena kazna ne može ni dostići opšti maksimum kazne zatvora, odn. ona ne može biti veća od 8 godina.
Kazna zatvora se izriče na pune godine i pune mjesece, a kazna zatvora u trajanju do 6 mjeseci i na pune dane. npr. nepravilno je izreći kaznu zatvora u trajanju od 45 dana ili 60 dana i sl. U prvom slučaju pravilno bi bilo kazna zatvora u trajanju od 1 mjeseca i 15 dana, a u drugom u trajanju od 2 mjeseca.
Kazna zatvora u trajanju do 6 mjeseci može se uz pristanak osuđenog zamijeniti u novčanu kaznu, a izuzetno opštekorisnim radom na slobodi.
Kazna zatvora se izvršava u zatvorenim, poluotvorenim ili otvorenim ustanovama za izdržavanje kazni. (za razliku od kazne dugotrajnog zatvora koja se isključivo izvršava u ustanovama zatvorenog tipa).
Postoji i tzv.supletorna kazna zatvora koja nastaje zamjenom novčane kazne kaznom zatvora u slučaju neplaćanja novčane kazne.

http://www.epravo.ba
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]